Print 

TEORIA (30 godzin)

Zajęcia teoretyczne odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek od godz. 17:00

 

PRAKTYKA (30 godzin)

 Część praktyczna kończy się wewnętrznym egzaminem. 

 

Wykaz godzin w innych kategoriach:

kat AM - 10 godzin teoretycznych, 10 godzin praktycznych

A1 - 30 godzin teorii, 20 godzin praktyki

A - 30 godzin teorii, 20 godzin praktyki

A2 - 30 godzin teorii, 20 godzin praktyki

C - 20 godzin teorii, 30 godzin praktyki

C+E - 20 godzin teorii, 25 godzin praktyki

B+E - 20 godzin teorii, 15 godzin praktyki

T - 30 godzin teorii, 20 godzin praktyki