Print 

Poniżej przedstawiamy aktualny cennik szkoleń 

Kategoria

Cena kursu w zł.

Cena 1 dodatkowej godziny w zł.(minimalny czas jednej jazdy to 2godz.)

AM

900

60

A1

1500

70

A2

1800

90

A

1800

90

B

2000

70

BE

1300

80

C

2600

120

CE

2600

120

T

1600

80

Pakiet A 2 + B

3000

 

Pakiet  A2+ B + T

5000

 

 Ceny te zawierają opłatę za egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny.